danjord_logo
Aarhus Kommune

Ringgadens sydlige hængsel

Plantning og pleje af ca. 60 bytræer

476-1-www

Opgradering af Sdr. Ringgadens sydlige forbindelse til Strandvejen, herunder ombygning af eksisterende kryds og etablering af nye svingbaner.

Entreprisen omfattede desuden etablering af afvanding, ny støttemur / støjskærm samt etablering af nye pladser og beplantning, herunder levering, plantning og opbinding af ca. 60 træer inkl. rodvenligt befæstelsessystem.

Efter plantning varetog Dan Jord plejen af træerne frem til aflevering. Derudover omfatter kontrakten etableringspleje i fem år fra afleveringsdatoen.

Træplejen frem til aflevering omfattede vanding efter behov, afklipning af eventuelle døde og knækkede grene samt kontrol af træernes generelle sundhedsmæssige tilstand.

Tilsvarende omfatter etableringsplejen følgende ydelser:

  • Opbygningsbeskæring

  • Jordbundsanalyse

  • Vanding efter behov

  • Gødskning på baggrund af jordbundsanalyse

  • Kontrol mv. af opbinding. Opbindingen løsnes løbende, så den ikke kommer til at stramme om stammen

  • Ukrudtsbekæmpelse

  • Efterplantning.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 – 2016 samt etableringspleje frem til 2021

Kompetencer
Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 – 2016 samt etableringspleje frem til 2021

Kompetencer