danjord_logo
Silkeborg Varme A/S

Søtorvet, Silkeborg

Etablering af ny transmissionsledning og ny distributionsledning gennem projektområdet ”Søtorvet” i det centrale Silkeborg

img_1213

Entreprise udført af konsortiet Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede jord- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg af transmissions- og distributionsledning samt renovering af en eksisterende transmissionsledning på en mindre strækning.

Transmissionsledningens hovedtracé blev udført som en DN 350 ledning – dog blev krydsningen af Remstrup Å udført i to DN 200 fjernvarmeledninger, som blev placeret i foringsrør under gangbroen på Godsbroen.

Distributionsledningen blev etableret som Twinrør DN 100.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

  • Etablering af ca. 800 m rørgrav

  • Etablering af 560 m trækrør med lyslederkabel i ledningsgrav

  • Montage af beslag og foringsrør samt montage af fjernevarmerør i foringsrør under Godsbroen

  • Tilslutning til eksisterende ledningsnet på Christian 8. Vej og Østergade samt ved Papirfabrikken

  • Retablering af berørte arealer.

Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetencer
Bygherre

Silkeborg Varme A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018 – 2019

Kompetencer