danjord_logo
Region Midtjylland

SPARK

Omdannelse af de eksisterende udearealer ved MarselisborgCentret i Aarhus til en nyskabende park. Projektet går under navnet SPARK, som står for Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning.

191330452_2474506429361956_5527441617521687459_n

Den nye park er en grøn oase i Aarhus midtby, der byder på såvel faciliteter til udendørs rehabilitering for centrets brugere som stier og træningsmuligheder for byens øvrige borgere. Derudover er parken anlagt, så store regnvandsmængder kan håndteres gennem forskellige typer LAR-løsninger. Der er bl.a. etableret forskellige overfladeløsninger, der hjælper med at lede vandet væk, samt lavninger og en sø, hvor vandet samles og renses, inden det nedsives i området.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende typer landskabsarbejder:

 • Rydning af eksisterende belægninger og beplantning
 • Frigravning og nedbrydning af betonbunkere
 • Afrømning og udlægning af muld
 • Renovering af eksisterende kloakledninger
 • Etablering af nye stier, støttemure og trapper
 • Etablering af regnvandsbassiner og lavninger
 • Etablering af æblelund og skovområder, herunder plantning af træer samt øvrig beplantning (buske, græsser, stauder, løg mv.
 • Etablering af forskellige typer aktivitetsområder inkl. levering og montering af inventar
 • Genetablering af private nyttehaver inden for parken
 • Såning af plænegræs
 • Montering af parkarmaturer.

FOTO: Thomas A. Christensen / Digitalfotografi.dk

Bygherre

Region Midtjylland

Rådgiver

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue / NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2021

Kompetencer
Bygherre

Region Midtjylland

Rådgiver

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue / NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 – 2021

Kompetencer