danjord_logo
AffaldVarme Aarhus

Transmissionsledning Svendborgrampen, Aarhus C

Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby.

img_5068

Renovering og opdimensionering af en eksisterende fjernvarmetransmissions-ledning fra Svendborgrampen til krydset ved Svendborgvej og Strandparken i Aarhus midtby. Den nye ledning blev anlagt med DN 600 rør i serie 3. Arbejdet blev udført delvist i nyt tracé og delvist i eksisterende tracé.

Entreprisen omfattede jord-, beton-, rør- og belægningsarbejder på en ca. 300 m lang strækning. Entreprisen omfattede desuden udskiftning af to ventiler, inkl. dele af de tilhørende rør, i et eksisterende bygværk på Marselis Boulevard.

Samlet set omfattede entreprisen følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger
 • Optagning og bortskaffelse af eksisterende rør og fastspændinger på de dele af strækningen, hvor renoveringen blev udført i eksisterende tracé
 • Grave- og rørarbejder for etablering af ca. 300 m DN600 transmissionsledning
 • Omlægning af regn- og spildevandsledninger ved tracé
 • Frigravning af ca. 50 lbm fremmede ledninger i forbindelse med omlægning
 • Etablering af et stk. fastspænding
 • Udførelse af rørrensning, TV-inspektion, varmeforspænding og trykprøvning af det samlede ledningsanlæg
 • Udskiftning af to ventiler i eksisterende bygværk
 • Retablering af ca. 1.000 m² belægninger og ca. 250 ² ubefæstede arealer
 • Retablering af træer og øvrig beplantning langs Svendborgrampen.
Bygherre

Affaldvarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni – December 2020

Kompetencer
Bygherre

Affaldvarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni – December 2020

Kompetencer