danjord_logo
Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Hobro - Hørby Skolevej

Jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN 200 fjernvarmetransmissionsledning

img_1299-www

Entreprisen omfattede jordarbejder og rørmontage for etablering af ca. 4.300 tracémeter ny DN200 fjernvarmetransmissionsledning fra krydset ved Skivevej/Hostrupvej i Hobro til Ribesvej i Hørby Skoleby. Entreprisen omfattede endvidere materialeleverancer, herunder levering af rør, til de nævnte arbejder, samt løbende dialog med grundejere, erhvervsvirksomheder og øvrige borgere i de berørte områder.

Entreprisen blev udført af Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og leverancer:

 • Trafikregulering

 • 6.600 m³ jordarbejde

 • Omlægning af eksisterende ledninger

 • Etablering af ca. 4.300 lbm tracé

 • Udlægning af tre Ø40 trækrør i ledningsgrav

 • Levering af præisolerede rør, buerør, bøjninger mv.

 • Svejse- og muffearbejder

 • Krydsning af Hodalsbækken ved styret underboring

 • Etablering af rørbro over jernbanen

 • Sætning af tre ventilbrønde

 • Etablering af alarmsystem i alle rør.

Bygherre

Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetencer
Bygherre

Hobro Varmeværk A.m.b.a.

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017 – 2018

Kompetencer