danjord_logo

Boldbaner i Ry og Stilling

Skanderborg Kommune Boldbaner i Ry og Stilling Etablering af nye baner Ry: Projektet omhandler anlæg af 2 stk. 11-mands fodboldbaner, 2 stk. 5-mands fodboldbaner og 2 stk. 3-mands fodboldbaner inkl. belysning og boldhegn samt stier. Stilling: Projektet omhandler belysning omkring 1 stk 11-mands bane samt anlæg af 3 stk. 8-mands fodboldbaner inkl. belysning og boldhegn […]

Redplusbaner, Silkeborg

Silkeborg Tennis- og Padelklub STK Redplusbaner Etablering af Redplus på to eksisterende rødgrusbaner Etablering af Redplus på 2 stk eksisterende rødgrusbaner. Projektet omfatter i hovedtræk: Rydning af eksisterende rødgrus, netstolper og linier. Reducering af banestørreelser fra 20x40m til 18x36m Flytning af hegn og vandingsanlæg Etablering af nye plantebede omkring tennisbaner Omforandring af to eksisterende tennisbaner […]

Redplusbaner, ALTS

Aarhus Lawn Tennis Selskab Redplusbaner Etablering af Redplus på 3 eksisterende rødgrusbaner Projektet omfatter følgende arbejder og hovedmængder: Rydning af eksisterende rødgrus og linier. Afgravning af eksisterende bundopbygning af slagge –300 tons      Etablering af nye drænsystem, 300 lbm Nye kantsten Etablering af ny veldrænende bundopbygning, ca. 360 tonsstabilgrus         Installering af […]

Kunstgræsbane, Kolt-Hasselager

KHIF Fodbold Kunstgræsbane, Kolt-Hasselager Etablering af ny kunstgræsbane for Kolt-Hasselager IF Fodbold på klubbens eksisterende grusbane. Etablering af ny kunstgræsbane for Kolt-Hasselager IF Fodbold på klubbens eksisterende grusbane. Det samlede baneareal udgør ca. 7.775 m². Da banearealet ligger mellem Bavnehøj Skole og KHIFs tennisbane, udføres etableringen af den nye bane med stort fokus på sikkerhed […]

TMG, Kunstgræsbane

default1

TMG Fodbold KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny kunstgræsbane på ca. 7.860 m² på klubbens eksisterende grusbane i Mårslet syd for Aarhus. Etablering af ny kunstgræsbane på ca. 7.860 m² på klubbens eksisterende grusbane i Mårslet syd for Aarhus. Entreprisen omfatter endvidere etablering af nyt regnvandsbassin. Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Afrømning af vækst på grusbanearealet […]

Hover IF, Kunstgræsbane

20210910_092759-ver-3

Hover IF KUNSTGRÆSBANE Udførelse af jordarbejde, etablering af afvanding samt bundopbygning for ny 11-mands og 5-mands kunstgræsbane på Hover Stadion. Udførelse af jordarbejde, etablering af afvanding samt bundopbygning for ny 11-mands og 5-mands kunstgræsbane på Hover Stadion. Det samlede baneareal udgør ca. 9.500 m². Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Afrømning af 30 cm muld […]

Skævinge, Kunstgræsbane

default

Hillerød Kommune Skævinge kunstgræsbane Etablering af ny kunstgræsbane inkl. hegn og lysanlæg i Skævinge. Det samlede baneareal udgør ca. 9.400 m².   Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning af eksisterende beplantning og trådhegn Afrømning af ca. 2.100 m³ muld Profilering af råjord, herunder afgravning af ca. 2.200 m³ jord Etablering af ca. 100 m […]

Hybridbane på Viborg Stadion

img_1414

Viborg Kommune HYBRIDBANE PÅ VIBORG STADION Omlægning af den eksisterende naturgræsbane på Viborg Stadion til hybridgræs. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.300 m².   Omlægning af den eksisterende naturgræsbane på Viborg Stadion til hybridgræs. Det samlede baneareal udgjorde ca. 8.300 m². Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Afhøvling og bortkørsel af græstørv Bortkørsel af ca. […]

Opvisningsbane ved Hornevej, Aalborg

img_1738

Aalborg Kommune OPVISNINGSBANE VED HORNEVEJ Omlægning af AaBs eksisterende opvisningsbane ved Hornevej i Aalborg. Banen havde et samlet areal på 9.600 m²   Entreprisen omfattede jord- og afvandingsarbejder samt baneopbygning med drænlag, vækstlag og rullegræs. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Afgravning og bortkørsel af ca. 10.000 m³ jord Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende dræn- […]

Sejs-Svejbæk, Kunstgræsbane

dsc_3556

Silkeborg Kommune Sejs-Svejbæk KUNSTGRÆSBANE Etablering af ny 4. generations kunstgræsbane på en tidligere skovejendom i Sejs-Svejbæk   Etablering af ny 4. generations kunstgræsbane på en tidligere skovejendom i Sejs-Svejbæk.  Dan Jord etablerede både en 11-mands bane og en 8-mands bane med et samlet baneareal på ca. 12.300 m². Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Afrømning […]