danjord_logo

Ny genbrugsstation i Lisbjerg

1_visualisering_schonherrloop-architects

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S Ny genbrugsstation i Lisbjerg Visionen er en genbrugsstation i verdensklasse, der indgår i en naturlig helhed med den omkringliggende natur. Genbrugsstationen opføres i videst muligt omfang af genbrugsmaterialer og indrettes med fokus på trafiksikkerhed og komfort. Projektering og opførelse af en ny genbrugsstation i Lisbjerg nord for Aarhus. Den nye genbrugsstation […]

Biocover, Eskelund

billede1

Aarhus Kommune Biocover Etablering af biocover på den tidligere Eskelund Losseplads i det sydlige Aarhus. Projektet omfattede etablering af biocover på den tidligere Eskelund Losseplads i det sydlige Aarhus. I forbindelse med affaldsnedbrydningen udledes der metan, som med en biocoverløsning kan omdannes til CO2. Derved reduceres de negative  miljøpåvirkninger fra lossepladsen, idet metan som drivhusgas […]

Biocover, Vejle

gravemaskine-www

Danish Waste Solutions ApS Biocover Etablering af biocover på allerede eksisterende affaldsdeponi ved Vejle Genbrugsstation Projektets formål var at omdanne udsivende methan fra affaldsdepotet til kuldioxid, der er mindre skadeligt for atmosfæren. Biocoveret blev derfor etableret i de felter, hvor udsivningen af methan var størst. Biocover blev etableret på følgende måde: Den rene dækjord over affaldsdepotet […]

Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation

img_1271

Reno Djurs I/S Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation Udvidelse af Ryomgård Genbrugsstation på Industrivej 21 i Ryomgård. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Rydning af eksisterende beplantning og belægninger Nedbrydning af ca. 285 m² halvtag samt nedtagning af hegn og porte Afgravning af ca. 1.700 m³ råjord Terrænregulering Etablering af afvanding, i alt ca. 200 lbm […]