danjord_logo

Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen

Aarhus Kommune Øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen Etablering af øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen. Øvelsesterrænet skal forestille de scenarier som Brandvæsnet kan komme ud til i deres hverdag.   Bygninger / boliger opføres i skibscontainere. Derudover er der udført et ”skib” i hhv. stål og beton, inkl. to trappetårne på ca. 12 meters højde. Entreprisen omfattede følgende […]

Ladeinfrastruktur til el-bybusser, etape 1.2 og 1.3

dsc_0986

Aarhus Kommune Ladeinfrastruktur til el-bybusser, etape 1.2 & 1.3 Omlægning af kabler og forberedelse til elforsyning af ladestandere til bybusser inkl. tilhørende belægningsarbejder på Jegstrupvej 5 i Hasselager. Entreprisen omfatter bl.a. etablering af færdselsregulerende foranstaltninger, opbrydning af eksisterende belægninger, jordarbejde, etablering af ny vejafvanding og nye kørebanebelægninger, etablering af afmærkning og skiltning samt diverse el- […]

Ladeinfrastruktur til el-bybusser, etape 1

img_1031

Aarhus Kommune Ladeinfrastruktur til el-bybusser, etape 1 Etablering af elforsyning og ladestandere samt udvidelse af belægninger til bybusser på to lokaliteter: Munkevejen 4 i Tilst og Jegstrupvej 5 i Hasselager. Etablering af elforsyning og ladestandere samt udvidelse af belægninger til bybusser på to lokaliteter: Munkevejen 4 i Tilst og Jegstrupvej 5 i Hasselager. Entreprisen omfattede […]

Serupgaard – Matriceanlæg

part_1544178310336-002

Aarhus Universitet Serupgaard- Matriceanlæg Etablering af matriceanlæg ved Serupgaard i forbindelse med et forskningsprojekt Forskningsprojektet vedrørte rensning af drænvand gennem filteranlæg – Minivådområde Med Matrice (MMM). Aarhus Universitet stod for levering og montering af alt måleudstyr, mens Dan Jord varetog anlægsarbejdet. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af: Bassin med betonitmembran og fyldning med træflis, sandfang med […]

Gyldenholm – Matriceanlæg

gyldenholm

Aarhus Universitet Gyldenholm – Matriceanlæg Etablering af en række bassinanlæg, såkaldte matriceanlæg, ved Gyldenholm Gods syd for Slagelse I forbindelse med et forskningsprojekt vedrørende rensning af drænvand for næringsstoffer etablerede Dan Jord en række bassinanlæg, såkaldte matriceanlæg, ved Gyldenholm Gods syd for Slagelse. Projektet omfattede etablering af tre bassiner med bentonite-membraner med tilhørende brønde og […]