danjord_logo

Tunnel under Nørrebrogade

forskalling-til-væg

Aarhus Universitet Tunnel under Nørrebrogade Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med etablering af overflader inkl. opbygninger i betontunnelrøret samt etablering af ny tunnel på den side, hvor Universitetsparken er beliggende. I forbindelse med realiseringen af 1. etape af Aarhus Letbane blev der nedlagt et betontunnelrør under Nørrebrogade som forberedelse for etablering af […]

Gudrunsvej, Karré A

gudrunsvej

Svanen Byg ApS Gudrunsvej, Karré A Jord-, kloak-, gartner- og belægningsarbejder Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Ramning af 120 m2 spuns for lokal bundudskiftning Etablering af sandpude for 165 boliger Udgravning af fundament Kloakarbejder i og udenfor bygning i jord Tilfyldning af sand mellem fundamenter. Belægnings- og gartnerarbejder. Bygherre Svanen Byg ApS Rådgiver Søren […]

Krydsombygning Nordre Ringvej – Viborgvej

img_3502-1

Silkeborg Kommune Krydsombygning Ombygning af det stærkt trafikerede kryds Nordre Ringvej – Viborgvej i Silkeborg til et niveaufrit, signalreguleret kryds. Ombygningen sker ved, at Nordre Ringvej hæves samtidig med, at Viborgvej udvides. Derudover omfatter entreprisen etablering af nye svingbaner, stier, fortov, støttemure, støjskærme og belysning foruden nedbrydning af en eksisterende vejbro. Dan Jords arbejder omfatter […]

Filmbyen

Aarhus Kommune Filmbyen Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfattede etablering af bl.a. ny svingbane på Sydhavnsgade, nye pladser og veje i betonfliser og granitbrosten, stier med asfalt og betonfliser, insitustøbt trappeanlæg samt plantebede og inventar. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: […]

Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej

dsc_4092

Aarhus Kommune Krydsombygning Løgtenvej – Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende Segaltvej til Kirkeholtvej Ombygning af krydset Løgtenvej-Kirkeholtvej nord for Løgten ved Aarhus, inkl. etablering af nyt signalanlæg, nyt belysningsanlæg samt forlægning og tilslutning af den nærliggende […]

P-plads i Skejby

hedager-44-www

Fokus Asset Management A/S P-plads i Skejby Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44 i Skejby i det nordlige Aarhus. Formålet med udvidelsen var at skabe ekstra kapacitet og bedre faciliteter for ejendommens lejere, herunder at fremtidssikre faciliteterne til større udbredelse af el-biler. I alt blev der etableret 96 nye p-pladser ved kontorbygningen. Udvidelsen […]

Katrinebjergvej, Hastighedsdæmpning

dsc_4105

Aarhus Kommune Hastighedsdæmpning på Katrinebjergvej Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af asfaltbump samt vejindsnævringer med side- og midterheller, på Katrinebjergvej. Derudover blev krydset Katrinebjergvej/Langelandsgade ombygget. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af […]

Nabolaget, Etape 2

img_4426

Ejendomsselskabet Olav de Linde Nabolaget, Etape 2 Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget. Etape 2 omfatter opførelse af fire bygninger med i alt 118 lejligheder inkl. p-kælder og grønne fællesarealer. Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder i forbindelse med realiseringen af 2. […]

Østerby Allé, Tranbjerg

img_5279

Aarhus Kommune Østerby Allé, Tranbjerg Etablering af ca. 100 m ny cykelstirampe fra den eksisterende stitunnel under Østerby Allé i Tranbjerg op til den eksisterende brandvej langs Tranbjergskolen. Derudover ændring af den eksisterende trappe ved tunnelen, så trappeforløbet blev tilpasset den nye rampe. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder: Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i flere […]

Tingvej, Hornslet, Etape 1

20190614_101010-beskåret

Syddjurs Kommune Tingvej, Hornslet, Etape 1 Byggemodning. 1. etape omfattede etablering af nye vej- og belægningsområder samt gravning for forsyningsledninger frem til byggefelter. Byggemodning af nyt boligområde på Tingvej i Hornslet. Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder: Rydning af eksisterende beplantning og belægninger Afgravning af ca. 1.550 m3 råjord ved terrænregulering Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg ved opgravning […]